Přejít na obsah

PROGRAM 2. ZASTUPITELSTVA MĚSTA 10.12.2018

Uveřejněn podrobný program na 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 10.12.2018 od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu.
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Složení slibu nově zvoleného člena zastupitelstva    
3. TAJ/1 - Složení slibu
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
  Schválení nového jednacího řádu    
4. TAJ/2 - Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
5. TAJ - Informace tajemníka
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
6. MPO/1 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 443/2 a 454 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí a p.p.č. 514/13 a 514/15 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
7. MPO/2 - Kupní smlouva - st.p.č. 498 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
8. MPO/3 - Kupní smlouva - p.p.č. 936/15 v k. ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
9. MPO/4 - Záměr prodeje p.p.č. 233/7, v k.ú. Knapovec, v obci Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
10. MPO/5 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 1062/4 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
11. MPO/6 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště - st. 3839 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
12. MPO/7 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 2362/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
13. MPO/8 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 601/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
14. MPO/9 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 128 v k.ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
15. MPO/10 - Kupní smlouva - výkup id 1/2 p.p.č. 100/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
16. FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2019
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
17. FIN/2 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o místním poplatku ze psů
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
18. DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 09.12.2018 do 14.12.2019
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:
   
  Různé    
19. TAJ/3 - Volba členů finančního výboru
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
20. TAJ/4 - Volba členů kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
21. TAJ/5 - Osadní výbory
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
22. TAJ/6 - Volba předsedy a členů osadního výboru Knapovec, Dolní a Horní Houžovec
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
23. TAJ/8 - Volba předsedy a členů osadního výboru Kerhartice
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
24. TAJ/9 - Volba předsedy a členů osadního výboru Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice, Václavov
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
25. SÚ - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Petr Marčík
Přílohy:
Informace SÚ - 2. zasedání ZM (10.12.2018)
   
26. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Kerhartice - Žádost o rozšíření počtu členů ze dne 20.11.2018, čj.: 37190/2018
Pavel Morávek - PETICE "za zrušení skládky p. Teplého v lokalitě Andělov" ze dne 16.10.2018, čj.: 33307/2018
   
27. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list