Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 5. ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24.6.2019

Podrobný program 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 24.6.2019 od 15:00 hodin ve Velkém sále Kulturního domu:
 
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2018    
3. FIN/1 Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2018
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
4. DSS/1 - Příspěvek na provozování cyklobusů na území Pardubického kraje v období od 01.06.2019 do 30.09.2019
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
5. OŠKCP/5 - Návratná finanční výpomoc ZŠ Komenského
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
6. MPO/1 - Kupní smlouva - p.p.č. 1893/2 a p.p.č. 1893/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
7. MPO/2 - Kupní smlouva - Husova 692/4
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
8. MPO/3 - Pardubický kraj - žádost o bezúplatný převod - chodník Pražská
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
9. MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 619/19 a 619/20 v k.ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
10. MPO/5 - Záměr prodeje p.p.č. 261/1, 261/2 a části p.p.č. 1273/5 vše v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
11. MPO/6 - Záměr prodeje - p.p.č. 1073/2 a části p.p.č. p.p.č. 1073/3 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Udělení ocenění Cena města a čestné občanství    
12. OŠKCP/1 - Návrhy na udělení ocenění Cena města a čestné občanství
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
  Dotace z rozpočtu města    
13. OŠKCP/2 - Návrh na poskytnutí individuální finanční investiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
14. OŠKCP/3 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
15. OŠKCP/4 - Návrh na poskytnutí individuální finanční investiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
16. OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouvy o poskytnutí dotace
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
  Investiční plán rozvoje města na období 2020 - 2024+    
17. STA/1 - Investiční plán rozvoje města na období 2020-2024+
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
  Různé    
18. STA/2 - Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí - prodej bývalé administrativní budovy a navazujících pozemků
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
19. OŠKCP/6 - Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
20. TAJ/1 - Volba přísedícího Okresního soudu v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
21. TAJ/2 - Informace o rezignaci
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
22. ORM - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přílohy:
Informace
   
23. STA - Informace starosty města
Předkládá: Petr Hájek
Přílohy:
Informace
   
24. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
2019 - výroční zpráva 2018 - J. Preclík
Žádost - J. Kechnerová
   
25. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír 7.5.2019
OV Černovír 9.4.2019
OV Hylváty 9.5.2019
OV Kerhartice 29.4.2019
OV Knapovec 4.12.2018
OV Knapovec 26.3.2019
   
26. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list