Přejít na obsah

STUDENTI SE SEZNÁMILI S PRACÍ HASIČŮ A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Na poslední červnovou středu připravilo gymnázium v Ústí nad Orlicí školní projektový den nazvaný Ochrana člověka při mimořádných událostech. Akce byla celkově zaměřena na činnost hasičů a krizového řízení. V okolí gymnázia vzniklo několik stanovišť, kde svou činnost představili dobrovolní hasiči Ústí nad Orlicí I. a z Černovíru. Studenti si mohli vyzkoušet například práci s proudnicemi, první pomoc, hašení pomocí přenosného hasicího přístroje nebo týmový závod družstev, který se snažil simulovat činnost a situace hasičů, do kterých se mohou dostat při skutečném zásahu.

V druhé části projektového dne proběhla prezentace činností a úkolů krizového řízení města při mimořádných událostech.

IMG9196
IMG9190
IMG9198
IMG9204
IMG9210
IMG9213
IMG9228
IMG9232
IMG9242
IMG9249

news list