Přejít na obsah

STRÁŽNÍCI SE ZAMĚŘUJÍ NA PEJSKAŘE, CYKLISTY I CHODCE

Strážníci Městské policie Ústí nad Orlicí se podle Plánu činnosti na rok 2020, v průběhu celého roku, zaměřují na preventivní činnosti v rámci kontrol majitelů psů, cyklistů a chodců a to na celém území města Ústí nad Orlicí.

V rámci kontrol tzv. „pejskařů“ se zaměřují na úklid exkrementů, přihlášení zvířete do evidence a s tím spojenou poplatkovou povinnost a očipováním psů. Majitelům psů jsou zároveň rozdávány sáčky na psí exkrementy.

Kontroly cyklistů se zaměřují na jejich chování v silničním provozu, dodržování dopravních předpisů a povinnou výbavu jízdního kola jako je osvětlení nebo povinnost přilby u cyklistů do 18 let, a to jak v denní, tak noční dobu.

Preventivní činnost v oblasti chodců je pak zaměřena na pravidla bezpečného přecházení vozovky, dále pohyb chodců mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, a chodci jsou zde povinni mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Zároveň jsou chodcům tyto prvky, ve formě pásků, rozdávány.

IMG6077
IMG6072
IMG6081
IMG6098
IMG6107
IMG6104
IMG7186
IMG7197
IMG7211
IMG7217
IMG7221
IMG7231
IMG7239

news list