Přejít na obsah

JAK MĚSTO HOSPODAŘILO V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU

Hospodaření města Ústí nad Orlicí se v první polovině roku 2021 vyvíjelo příznivě. Rozpočet v oblasti příjmů byl na konci června vůči upravenému rozpočtu plněn na 62,55 % (tedy o 12,55 procenta více, než by odpovídalo plynulému plnění). Celkové příjmy v objemu 229,46 milionu korun byly o 4,97 milionu vyšší než ve stejném období minulého roku. Rozpočet v oblasti výdajů byl vůči upravenému rozpočtu plněn na 39,69 %. Celkové výdaje v objemu 186,05 milionu korun byly o 22,84 milionu vyšší než celkové výdaje ve stejném období minulého roku. Kromě provozních výdajů plynou z městské kasy peníze i na investice, tou je například výstavba domu dětí a mládeže, projektová příprava revitalizace sídliště Hylváty nebo rekonstrukce některých ulic ve městě. Rozpočet počítá i s rezervou ve výši 14,07 milionu, která je připravena na neočekávané výdaje. Protože čerpání výdajů zatím zaostávalo za plněním plánovaných příjmů, nebylo potřeba zapojovat úvěr, s jehož čerpáním letošní rozpočet města počítá. Investiční úvěr zastupitelstvo města přijalo na financování výstavby domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly a na navazující infrastrukturu.

„Výsledek hospodaření v první polovině roku, zejména pak plnění očekávaných příjmů ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtového určení daní, potvrdil naši predikci při sestavování rozpočtu na začátku letošního roku. Obávané černé scénáře veřejných financí se nenaplňují, což je samozřejmě dobrou zprávou nejen pro Ústí, ale celou společnost,“ dodal starosta města Petr Hájek.

IMG 9422

 

news list