Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Interní audit

V oblasti samostatné působnosti:

Útvar interního auditu plní úkoly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a to zejména:

  • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu na místě u příjemců veřejné finanční podpory poskytované městem,
  • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu na místě u příspěvkových organizací zřízených městem,
  • zpracovává návrhy střednědobých a ročních plánů vlastní kontrolní činnosti a předkládá je ke schválení starostovi,
  • provádí a organizuje kontrolní akce na základě schválených plánů i mimo plán na základě vyžádání starosty,
  • v rámci udržování vnitřního kontrolního systému spolupracuje s jednotlivými odbory úřadu,
  • předkládá starostovi hodnotící zprávy o svých zjištěních z provedených kontrol s doporučením ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
  • po ukončení kalendářního roku zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol,
  • účastní se zahájení kontrolních akcí prováděných vnějšími kontrolními orgány a projednávání výsledků těchto kontrol,
  • zpracovává návrh plánu kontrolní činnosti městského úřadu včetně vyhodnocení pro období kalendářního roku.
Koutecká Jolana, Ing. Odborná referentka
465 514 258
704 600 269

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16