Přehled kontaktů

Starosta

Petr Hájek
Starosta města
465 514 236
465 514 235

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 207

Místostarostové

Preclík Jiří
Místostarosta
+420775736588
+420465514235-6

Budova: Sychrova 16
Mgr. Pavel Svatoš
Neuvolněný místostarosta
+420465514235-6

Budova: Sychrova 16
Matouš Pořický
Neuvolněný místostarosta
+420465514235-6

Budova: Sychrova 16

Tajemník úřadu

 Ing. Klement Marcel
Tajemník úřadu
774 736 563
465 514 222

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 212

Krizové řížení

 Ing. Nykodým Josef
Odborný referent
725 096 609
465 514 223

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 106

Interní audit

 Bc. Machatá Eva
Odborná referentka
777 736 340
465 514 258

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 309

Kancelář tajemníka

 Bc. Hájková Radomíra
Vedoucí odboru
777 736 559
465 514 233

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 237
 Ing. Čajka Jiří
Oddělení informatiky - vedoucí
777 736 323
465 514 310

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 233

Finanční odbor

 Ing. Brejšová Petra
Vedoucí odboru
736 472 689
465 514 213

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138

Stavební úřad

Marčík Petr
Vedoucí odboru
777 736 338
465 514 239

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 305

Majetkoprávní odbor

 Mgr. Šťovíček Přemysl
Vedoucí odboru
777 736 336
465 514 249

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 238

Odbor správy majetku města

Ing. Jiří Hruška
vedoucí odboru
465 514 225

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 245

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

 lic. Škarka Jaroslav
Vedoucí odboru
731 436 185
465 514 346

Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 204
 Ing. Pirklová Marta
Oddělení správní - vedoucí oddělení, matrika
734 236 983
465 514 231

Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 204

Odbor sociálních služeb

 Mgr. Nečekalová Ivana
Vedoucí odboru
777 736 328
465 514 512

Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 7-přízemí
 Bc. Heulerová Sylva
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - vedoucí
733 162 951
465 514 517

Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 1

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

 Mgr. Mikyska Luboš
Vedoucí odboru
777 736 339
465 514 267

Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 307
 Bc. Kroulíková Zdenka
oddělení cestovního ruchu a propagace - vedoucí
736 750 030
465 514 221

Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 211

Odbor rozvoje města

 Ing. arch.  Holásková Eva
vedoucí odboru
777 736 334
465 514 254

Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 325

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

 Mgr. Rada Marian
Vedoucí odboru
777 736 326
465 514 274

Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 302