Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Stavební úřad

V oblasti samostatné působnosti:

 

 • rozhoduje o označování budov čísly popisnými (evidenčními),
 • zajišťuje agendu poskytování finančních dotací na opravu fasád vlastníkům domů nacházejících se v Městské památkové zóně, podle příslušné obecně závazné vyhlášky,
 • zajišťuje spolupráci s Městským architektem.

 

V oblasti přenesené působnosti:

 

Stavební řád

 

Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na území města Ústí nad Orlicí a v obcích, ve kterých je Městský úřad Ústí nad Orlicí pověřen k výkonu státní správy, a to zejména:

 

 • poskytuje územně plánovací informace,
 • vede územní řízení a vydává jednotlivé druhy územních rozhodnutí (např. o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu, o chráněném území nebo ochranném pásmu),
 • řeší povolení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací ve stavebním řízení, příp. ve zkráceném stavebním řízení,
 • posuzuje ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • řeší užívání staveb, tj. vydává kolaudační souhlas, předčasné užívání stavby, zkušební provoz,
 • povoluje nebo nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení,
 • provádí činnost stavebního dozoru a vykonává s tím související kontrolní prohlídky staveb, řeší nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy apod.,
 • vede řízení a zpracovává rozhodnutí týkající se přestupků a správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob,
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona.

 

Územní plánování

 

Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na území města Ústí nad Orlicí a v obcích, ve kterých je Městský úřad Ústí nad Orlicí pověřen k výkonu státní správy, a to zejména:  

 

 • zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace pro město Ústí nad Orlicí,
 • zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace pro obce, ve kterých je Městský úřad Ústí nad Orlicí pověřen k výkonu státní správy,
 • zajišťuje zpracování Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí včetně jejich aktualizace
 • pořizuje vymezení zastavěného území
 • vyjadřuje se žadatelům k umístění staveb z hlediska souladu s platným územním plánem města Ústí nad Orlicí a s platnými územními plány obcí, ve kterých je Městský úřad Ústí nad Orlicí pověřen k výkonu státní správy.
Marčík Petr Vedoucí odboru
465 514 239
777 736 338

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 305

Franz Lukáš Odborný referent - územní plánování
465 514 253
736 516 262

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 304

Folková Marta Odborná referentka
465 514 261
736 516 261

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 311


Kalášek Petr Odborný referent
465 514 344
603 817 966

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 309

Kaválek David, DiS. Odborný referent
465 514 275
736 516 275

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 311

Lešikarová Markéta Odborná referentka
465 514 244
736 516 284

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 303


Tóthová Marie Odborná referentka
465 514 268
736 516 268

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 303