Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Odbor sociálních služeb

eu socialni fond

V oblasti samostatné působnosti:

 • koordinuje proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb města
 • zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci
 • zabezpečuje výkon práv a povinností pro Domov důchodců v Ústí nad Orlicí, Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí,
 • zajišťuje výkon funkce terénního pracovníka ve vyloučených lokalitách,
 • zajišťuje pohřeb osobám zemřelým na katastru města, kterým nebyl v zákonné lhůtě vypraven pohřeb.

V oblasti přenesené působnosti:

 • podle zákona o sociálních službách poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením,
 • podle zákona o pomoci v hmotné nouzi zajišťuje výkon sociální práce,
 • podle zákona o návykových látkách vydává tiskopisy a žádanky a vede příslušnou evidenci o těchto dokladech,
 • omezení svéprávnosti,
 • zajišťuje výkon funkce terénního pracovníka se všemi cílovými skupinami,
 • zajišťuje výkon funkce sociálního kurátora,
 • plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti,
 • zajišťuje činnosti protidrogového koordinátora.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Součástí odboru sociálních služeb je oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které zajišťuje zejména:

 •  

  vykonává činnosti v rozsahu obecního úřadu stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí,
 • podle zákona o azylu vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka žadateli o azyl mladšímu 18 let,
 • podle zákona o rodině sleduje dodržování výchovných opatření učiněných soudem,
 • vykonává státní správu podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, např. podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, návštěva dětí umístěných v ústavní péči, vykonává funkci opatrovníka, činnosti náhradní rodinné péče,
 • podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže je účastníkem řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let.

Dokumenty

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí pokračuje

Město Ústí nad Orlicí realizuje projekt Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Rozdělení ulic v ÚO a obcí pro OSPOD a terén.soc.pracovnice

Standardizace OSPOD Ústí nad Orlicí, CZ.1.04/3.1.03/C2.00032

Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523

Podpora rozvoje sociální práce města Ústí nad Orlicí
 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015106
 
1.7.2020 - 30.6.2022
 

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.


Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.


Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523

1.11.2018 – 31.10.2020

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Nečekalová Ivana, Mgr. Vedoucí odboru
465 514 512
777 736 328

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 221

Bartošová Pavla parkovací průkazy, veřejný opatrovník, sociální pracovník, protidrogový koordinátor
465 514 521
774 736 562

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 223

Jansa Karina, Mgr. sociální pohřby, recepty s modrým pruhem, veřejný opatrovník, sociální pracovník, koordinátor KPSS
465 514 523
605 237 316

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 222


Vašinová Romana sociální pracovník, sociální kurátor, veřejné opatrovnictví
465 514 514
731 644 751

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 220

Vojtíšková Jana sociální pracovník, sociální kurátor, veřejné opatrovnictví
465 514 511
731 644 752

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 220

Heulerová Sylva, Mgr., DiS. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - vedoucí
465 514 517
733 162 951

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 217


Faltusová Dana, Mgr. opatrovnice
465 514 515
774 736 569

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 203

Chládek Jiří, Bc. kurátor pro děti a mládež
465 514 516
774 736 568

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 204

Lukes Tomáš, Mgr. kurátor pro děti a mládež
465 514 536
777 736 327

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 219


Tomiková Lenka, Mgr. náhradní rodinná péče
465 514 518
775 736 589

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 219

Hufová Martina, Mgr. opatrovnice
465 514 513
774 736 564

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 202

Menšíková Lucie, Bc. opatrovnice
465 514 534
739 600 623

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 202


Šedová Ivana, Bc. náhradní rodinná péče
465 514 519
774 736 561

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 218

Jiroušková Sandra, Mgr. náhradní rodinná péče
465 514 539
736 516 267

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 201