Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 24.4.2023
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:00
2. Připomínky k zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:10

Bezpečnostní situace v Ústí nad Orlicí za rok 2022

3. MěP/1 - Zhodnocení bezpečnostní situace ve městě Ústí nad Orlicí za rok 2022
Předkládá: Bc. Milan Kalous
Přizvané osoby:

15:20

Majetkoprávní úkony

4. MPO/1 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 724 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:30
5. MPO/2 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 3210 a 3211 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:35
6. MPO/3 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:40
7. MPO/4 - Záměr prodeje p.p.č. 2340/7 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:45
8. MPO/5 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 549/1 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:50
9. MPO/6 - Záměr prodeje pozemku p.č. 155/11 a p.č. 159/5 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:55
10. MPO/7 - Informace o nesplnění závazku - konverze objektu Perla 01
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:00

Finanční záležitosti

11. FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace o hospodaření města k 31.03.2023

16:05

Dotace z rozpočtu města

12. OSS/1 - Programové dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2023
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

16:15
13. OSS/2 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro Nadační fond "S námi je tu lépe!"
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

16:25
14. OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ v roce 2023 - dotace z ministerstva kultury a finanční podíl města
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:30
15. OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2023
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:35
16. OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:40
17. OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:45
18. OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2023 do oblasti sportu - J. H., Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:50
19. OŠKCP/6 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2023 do oblasti sportu - TJ Sokol Kerhartice
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:55
20. OŠKCP/7 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2023 do oblasti sportu - TJ Sokol Černovír
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:00
21. SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS, spol. s r.o. na krytí ztráty sportovišť v roce 2022
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:

17:05

Změna Územního plánu Ústí nad Orlicí

22. SÚ/1 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha ZDH02.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:15
23. SÚ/2 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha ZH05d.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:20
24. SÚ/3 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha ZU09.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:25
25. SÚ/4 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha PU09.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:30
26. SÚ/5 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha PU10.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:35
27. SÚ/6 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha PC01.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:40
28. SÚ/7 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí - plocha ZE07.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:45
29. SÚ/8 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:50

Sdílená kola v Ústí nad Orlicí

30. DSS/1 - Smlouva o realizaci projektu sdílení jízdních kol ve městě Ústí nad Orlicí
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:

18:00

Různé

31. OSS/3 - Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

18:05
32. OŠKCP/8 - Dohoda o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků programu Interreg Česko - Polsko
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

18:10
33. OPŽ/1 - Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2023, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:

18:15
34. OPŽ/2 - Statut kontrolního výboru zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:

18:20
35. SMM/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:

18:25
36. SMM - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přílohy:
Informace vedoucího Správy lesů Města Ústí nad Orlicí o výsledku hospodaření správy lesů za rok 2022

18:30
37. TAJ/1 - Návrh na delegování zástupce města na jednatele společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

18:35
38. TAJ/2 - Statut osadních výborů
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

18:40
39. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
E.K. - Dopis
STOReAGE - Dostupnost kapacity výstavních prostor
STOReAGE - Dramaturgie Galerie pod radnicí
STOReAGE - Čestné občanství

18:45
40. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - 7. 2. 2023
OV Černovír - 14. 3. 2023
OV Černovír - 4. 4. 2023
OV Kerhartice - 25. 1. 2023
OV Kerhartice - 22. 2. 2023
OV Kerhartice - 29. 3. 2023
OV Knapovec - 2. 2. 2023
OV Knapovec - 2. 3. 2023
OV Knapovec - 13. 4. 2023
OV Hylváty - 19. 1. 2023
Zápis č. 2 FV ze dne 19. 4. 2023

18:55
41. Závěr
Předkládá: Starosta

19:05