Přejít na obsah

Kontakty

Starosta

Hájek Petr
Starosta města
465 514 236
465 514 235
hajek@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 207

Místostarostové

Preclík Jiří
Místostarosta
775 736 588
465 514 235-6
preclik@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Mgr. Svatoš Pavel
Neuvolněný místostarosta
465 514 235-6
svatos@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Pořický Matouš
Neuvolněný místostarosta
465 514 235-6
poricky@muuo.cz
Budova: Sychrova 16

Tajemník úřadu - útvar personální a mzdové agendy

Mgr. Mánková Gabriela
Tajemník úřadu
774 736 563
465 514 222
mankova@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 212

Krizové řízení

 Ing. Nykodým Josef
Odborný referent
725 096 609
465 514 223
nykodym@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 106

Interní audit

 Ing. Koutecká Jolana
Odborná referentka
704 600 269
465 514 258
koutecka@muuo.cz
Budova: Sychrova 16

Kancelář tajemníka

 Bc. Hájková Radomíra
Vedoucí odboru
777 736 559
465 514 233
hajkova@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 237
 Ing. Čajka Jiří
Oddělení informatiky - vedoucí
777 736 323
465 514 310
cajka@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 233

Finanční odbor

 Ing. Brejšová Petra
Vedoucí odboru
736 472 689
465 514 213
brejsova@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138

Stavební úřad

Marčík Petr
Vedoucí odboru
777 736 338
465 514 239
marcik@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 305

Majetkoprávní odbor

Bc. Konečná Jana
Vedoucí odboru
604 235 066
465 514 249
konecna@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 238

Odbor správy majetku města

 Ing. Hruška Jiří
Vedoucí odboru
733 162 952
465 514 225
hruska@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 245

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

 Ing. Škarka Jaroslav
Vedoucí odboru
731 436 185
465 514 346
skarka@muuo.cz
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 204

Odbor sociálních služeb

 Mgr. Nečekalová Ivana
Vedoucí odboru
777 736 328
465 514 512
necekalova@muuo.cz
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 221
 Mgr. Heulerová Sylva
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - vedoucí
733 162 951
465 514 517
heulerova@muuo.cz
Budova: Dělnická 219
Číslo dveří: 217

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

 Ing. Felgrová Lucie
Vedoucí odboru
736 516 270
465 514 267
felgrova@muuo.cz
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 307
 Bc. Kroulíková Zdenka
oddělení cestovního ruchu a propagace - vedoucí
736 750 030
465 514 221
kroulikova@muuo.cz
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 211

Odbor životního prostředí

 Mgr. Kopecký Tomáš
Vedoucí odboru
777 736 330
465 514 240
kopecky@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 254

Odbor rozvoje města

 Ing. arch.  Holásková Eva
Vedoucí odboru
777 736 334
465 514 254
holaskova@muuo.cz
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 325

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

 Mgr. Rada Marian
Vedoucí odboru
777 736 326
465 514 274
rada@muuo.cz
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 302